Historiek

Historiek

Op de kaarten van 1777 was reeds een omwalde hoeve terug te vinden.

De gebouwen stonden toen wel los van elkaar.

Later in 1851 stonden dezelfde gebouwen

nog steeds op de kaart.

Pas in 1854 werd de hoeve volledig afgebroken en terug heropgebouwd.

In 1871 werd ze nog gedeeltelijk omwald.

Achille Vanderbeken liet in 1951 de hoeve over aan zijn zoon André. Samen met zijn echtegenote en hun 5 kinderen breidden ze het landbouwbedrijf uit.

In 1974 nam de oudste dochter van André en Agnes het bedrijf over.

Maria Vanderbeken en haar man Alain Renard lieten het bedrijf verder groeien en bouwden in 1979 een melkveestal met opslagloods.

Naarmate de kinderen groeiden, breidden ze het bedrijf verder uit met een eerste pluimveestal voor het opfokken van slachtkuikenouderdieren in 1999. In 2006 nam de jongste zoon Xavier Renard een deel van het bedrijf over en werkte zo 5 jaar lang in samenuitbating.

In 2011 heeft zijn echtgenote Leentje Lachat haar job stopgezet om full-time op het bedrijf mee te helpen. Xavier en Leentje richtten een landbouwvennootschap op en startten met de bouw van een 2de pluimveestal voor de opfok van

25 000 slachtkuikenouderdieren.

In 2013 waren de plannen er om een nieuwe melkveestal, nieuwe sleufsilo's en een nieuwe mestopslag te bouwen. Vanaf juni 2014 werd er in de nieuwe stal gemolken met 2 robots met het systeem van gestuurd koeverkeer.